Ученици

  • Заповед за прием на ученици в първи клас – изтегли
  • Училищен план – прием – изтегли
  • Училищен план – прием в 1-ви за 2019 – 2020 – изтегли
  • Решение за маломерни паралелки – изтегли
  • Училищен план – прием в 1-ви за 2020 – 2021 – изтегли
  • Училищен план – прием в 1-ви за 2021 – 2022 – изтегли
  • Комисия план – прием 2021 – 2022 – изтегли
  • План – прием 2022 – 2023 – изтегли