Проект ОУД

Проект “Образование за утрешния ден”


повече за проекта

Приложение 1 – заповед – изтегли

Приложение 1 – декларация информирано съгласие – изтегли

Приложение 2- тематична програма за работа с групата – изтегли

Приложение 3 – анкетна карта за участие – изтегли

Приложение 4- Анкетна карта за мнение – изтегли

Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания – изтегли

Заповед на МОН – изтегли

Образование за утрешния ден – изтегли

Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД – изтегли

Бланка проект – изтегли

Програма образец – изтегли

Присъствен дневник – 2019 – изтегли

Отчет – изтегли