Административни услуги

  • Услуги – изтегли
  • Издаване на служебна бележка за способности – изтегли
  • Признаване от чужбина I – VI клас – изтегли
  • Образци на документи за преместване на ученик – изтегли
  • Образци на документи за записване на ученик – изтегли
  • Издаване на дубликати – изтегли
  • Валидиране – изтегли